Přihlášení

Informace ke školnímu roku 2019/2020

Provoz MŠ začíná v 7.00 a končí v 17.00.

Příchod dětí do 8.15 hodin. Po tomto čase bude MŠ uzavřena. Prosíme o respektování režimu dne. Dítě je pedagogovi předáno zdravé ve třídě (viz informační brožura Pmeduca).  Dítě se vítá s pedagogem podáním ruky. 

Omlouvání dětí i obědů do 7.00.  Pokud dítě nebude do 7.00 omluveno, bude mu oběd účtován. Dítě může být omluveno SMS zprávou nebo zápisem do sešitu v šatně, pokud je nepřítomnost předem známa.

Vyzvedávání dětí po obědě mezi 12.30 až 13.00.

Vyzvedávání dětí po spaní mezi 14.30 až 17.00.

MŠ má dvě třídy. 

Věk přijatých dětí 2,5 - 6,5 let.

Telefon přímo do tříd:  Zelená 605187826 (omlouvání dětí i obědů)

                                  Žlutá   773011040 (omlouvání dětí i obědů)

Telefon ředitelna:                    311 329 821

Školní jídelna:                         722729208

Mail:  msohrobec @seznam.cz

 

Go to top