Přihlášení

Členění tříd

 1. třída
           věkové složení : děti 3 -5 leté
           pedagogické pracovnice:
               Petra Urbanová - učitelka               
               Lenka Lorencová - vedoucí MŠ, třídní učitelka 1.tř. 

 2. třída 
          věkové složení : děti 5 -6 leté, předškolní
          pedagogické pracovnice:    
               Gabriela synková - třídní učitelka 2.tř.
               Jitka Skálová - učitelka, protidrog. preventista

 

Organizace života MŠ - režim dne

6:45 – 8:15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

8:15 – 8:45

8:45 – 9:00

Pohybové aktivity.

Osobní hygiena, dopolední svačina.

9:00 -  9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, sezónní sportovní aktivity konané v přírodě.

9:30 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11:30 -12:15

Oběd a osobní hygiena dětí.

12:15 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena.

14:30 -16:45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

 

Organizační opatření

Provoz mateřské školy začíná v 6.45 hodin a končí v 16.45 hodin.

Do 7.30 hodin se děti scházejí v 1. třídě (předávání rodiči + zdravotní filtr)

Go to top