Přihlášení

Informace ke školnímu roku 2019/2020

 

Provoz mateřské školy začíná v 6.45 hodin a končí v 16.45 hodin.

Do 7.30 hodin se děti scházejí v 1. třídě (předávání rodiči + zdravotní filtr)

Mateřská škola má dvě třídy, které se naplňují do 24 dětí .

Telefonické spojení:

Vedoucí MŠ , kuchyň:                  25 77 60 331

Třídy:                                          604 322 762

Jídelna odhlašování obědů:            722 729 208

Předem známou nepřítomnost prosím oznamte nahlášením do sešitu omluv v šatně.

Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluvte dítě neprodleně (osobně nebo telefonicky na číslo 257760331 nebo sms na tel. 604 322 762) do 8.00 hod.

Po nepřítomnosti pro nemoc (zvláště po infekční nebo závažnější) je nutné předložit lékařské potvrzení (zda může dítě do kolektivu)

Go to top