Přihlášení

AKTUÁLNĚ

Každé ÚTERÝ si přinést rozečtenou KNIHU.   

Za příznivého počasí budeme chodit ven (mít s sebou vhodné oblečení - Tv).

Do 28. 2. zaplatit DOPLATEK (1890,- Kč) na ŠVP - zaslat na účet školy (sekundární, SS5, zpráva Jméno dítěte, třída, ŠVP).                                         

ODHLAŠOVÁNÍ obědů stále SMS 722 729 208 do 7:00 hod.

PRÁVĚ JSME DOKONČILI

ČJ - Uč strana 48 a PS 51...procvičování VS po P (+B,L,M,Z)  Procvičování pravopisu - strana 18, Z - 44 Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M, P

Učivo o větě jednoduché a souvětí (uč. str. 17-21) nyní přeskočíme a probereme v květnu.

MAT - 54 a geometrie - 42  Mat 3. díl - strana /

PRV - 46 PS 34

AJ - Domácí úkol:  Nauč se věty o počasí - alespoň ústně. A pokud to zvládneš i písemně, další jednička tě nemine!!! (It is sunny. It is rainy. It is foggy. It is cloudy. It is stormy. It is snowy. It is windy. It is hot. It is cold.)

ANGLICKÝ JAZYK:

CO NÁS ČEKÁ

28. 3. IQ Park Plzeň

15. 4. Pražský hrad

25. 4. Kouzelnické představení

29. 4. výlet

1. - 8. 5. volno

23. 5. Divadlo Gong

3. - 7. 6. ŠVP

12. 6. Výlet - hora Říp

INFORMACE

...postupně upřesním

...Vážení rodiče,

ráda bych Vám chtěla sdělit pár informací a zároveň Vás

poprosit o několik maličkostí:

  • V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit! - Přehled učiva je na těchto web.stránkách třídy
  • Denně nahlas čtěte opět aspoň 5-10 minut (budeme mít čtecí list k zapisování)
  • Povídejte si s dětmi o dění ve škole, v kroužcích.... - rozvíjí se tím slovní zásoba
  • Kdo může přinést papíry do kopírky nebo i z jedné strany popsané (moc děkuji)
  • Penál: 2-3 ořezané tužky (z toho jedna č. 3 na rýsování), 2 pera, ořezávátko, dřevěné pastelky, kružítko, 20cm pravítko

  • Každý den kontrolovat s dětmi "sešítek"-DÚ

  • Píšeme v ČJ opravy. O:    (žáci opravují slovo, v kterém je chyba a pak celou větu, pokud není na začátku velké písmeno nebo na konci znaménko)

  • Každé zapomenutí zapisuji jako Z do notýsku! Za první 3 - upozornění, za další 3 NTU (napomenutí tř. učitele), další 3 DTU (důtka tř. učitele).

 

UŽITEČNÉ ODKAZY - STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ 

www.skolakov.eu

http://www.jak-spravne-psat.cz/

matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/ diagnostika čtení a následné procvičování čtení zábavnou formou

http://www.ctenipomaha.cz/ seznam doporučené literatury pro děti, navíc za každou přečtenou knížku a správně vyplněný test získáváte 50 Kč na charitu podle vašeho výběru.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

DŮLEŽITÉ                        

Zkratky:

PS – pracovní sešit      M – matematika        s. - strana            PL – pracovní list        Pís – písanka (malý sešit A5)

ČT – čtení                    Ps - psaní                Z - zapomenutí     ČL - čtenářský list se sovičkou               D -diktát

SP - samostatná práce             P - pětiminutovky                     S - Sluníčko              O - opis               P - přepis

 

      

 

Go to top