Přihlášení

AKTUÁLNĚ

24. 4. od 8:00hod sběr papíru - ZŠ Zvole

Každé ÚTERÝ si přinést rozečtenou KNIHU.   

Za příznivého počasí budeme chodit ven (mít s sebou vhodné oblečení - Tv).                                    

ODHLAŠOVÁNÍ obědů stále SMS 722 729 208 do 7:00 hod.

Hlavní účet (platba jídelny): 2001513528/2010

Sekundární účet (platba družiny – SS 2, různé jiné akce – SS 5): 2901513531/2010 

PRÁVĚ JSME DOKONČILI

ČJ - Uč strana 66 a PS 70 Trénujeme VS po V + B,L,M,P, S,Z - hry, pc, pracovní listy.

Procvičování pravopisu (Veverka) - B - 6, L - 10, M -  17, P - 24, S - 29, V - 34 a  Z - 44 Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M, P

Učivo o větě jednoduché a souvětí (uč. str. 17-21) nyní přeskočíme a probereme v květnu.

MAT (3. díl) - strana 42   

PRV - 66 PS 49

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Domácí úkol na úterý 23. dubna: 

  • Nauč se (ústně) dny v týdnu (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday). (Zde je odkaz na písničku, která ti může pomoct:  https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ )
  • V pracovním sešitu si dokonči cvičení 1 a 2 na straně 56.

Probraná témata a gramatika:

AKCE

24. 4. Sběr papíru - ZŠ Zvole od 8:00hod

26. 4. Kouzelnické představení

29. 4. výlet

1. - 8. 5. volno

23. 5. Divadlo Gong

3. - 7. 6. ŠVP

12. 6. Výlet - hora Říp

INFORMACE

...postupně upřesním

...Vážení rodiče,

ráda bych Vám chtěla sdělit pár informací a zároveň Vás

poprosit o několik maličkostí:

  • V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit! - Přehled učiva je na těchto web.stránkách třídy
  • Denně nahlas čtěte opět aspoň 5-10 minut (budeme mít čtecí list k zapisování)
  • Povídejte si s dětmi o dění ve škole, v kroužcích.... - rozvíjí se tím slovní zásoba
  • Kdo může přinést papíry do kopírky nebo i z jedné strany popsané (moc děkuji)
  • Penál: 2-3 ořezané tužky (z toho jedna č. 3 na rýsování), 2 pera, ořezávátko, dřevěné pastelky, kružítko, 20cm pravítko

  • Každý den kontrolovat s dětmi "sešítek"-DÚ

  • Píšeme v ČJ opravy. O:    (žáci opravují slovo, v kterém je chyba a pak celou větu, pokud není na začátku velké písmeno nebo na konci znaménko)

  • Každé zapomenutí zapisuji jako Z do notýsku! Za první 3 - upozornění, za další 3 NTU (napomenutí tř. učitele), další 3 DTU (důtka tř. učitele).

 

UŽITEČNÉ ODKAZY - STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ 

www.skolakov.eu

http://www.jak-spravne-psat.cz/

matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/ diagnostika čtení a následné procvičování čtení zábavnou formou

http://www.ctenipomaha.cz/ seznam doporučené literatury pro děti, navíc za každou přečtenou knížku a správně vyplněný test získáváte 50 Kč na charitu podle vašeho výběru.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

DŮLEŽITÉ                        

Zkratky:

PS – pracovní sešit      M – matematika        s. - strana            PL – pracovní list        Pís – písanka (malý sešit A5)

ČT – čtení                    Ps - psaní                Z - zapomenutí     ČL - čtenářský list se sovičkou               D -diktát

SP - samostatná práce             P - pětiminutovky                     S - Sluníčko              O - opis               P - přepis

 

      

 

Go to top