skolanew

Koncepce školy

Úkolem každého výchovně-vzdělávacího zařízení je především plnit výchovně-vzdělávací  program. Domníváme se však, že neméně důležité a ke splnění hlavního cíle nezbytné, je navození tvůrčí atmosféry, pohody a vzájemné důvěry. Tyto aspekty chci při vytváření koncepce školy zdůraznit a hlouběji se jim věnovat.

Náš region je specifický skladbou obyvatel. Školu navštěvují děti starousedlíků a  zároveň se sem stěhují rodiny zvyklé na velké pražské školy. Naší snahou je přesvědčit všechny rodiče, že poskytujeme nejen vzdělání na přinejmenším stejné úrovni, jakou mají školy pražské, ale také nabízíme to, co velké školy nabídnout nemohou. Tím je rodinné prostředí, kde se všichni navzájem znají, kde spolu neustále komunikují a kde se děti na své pedagogy mohou vždy s důvěrou obrátit.

Ve výchovně-vzdělávacím procesu upřednostňujeme učení formou hry. Zvláště u malých dětí, jaké máme na starosti my, se tato forma setkává s úspěchem a je velmi kladně přijímána. Žáci se učí přicházet na řešení daného problému sami a při následném opakování si pak snáze uvědomují, jak dospěli k výsledku. V tomto směru nám jistě pomůže IT vybavení včetně interaktivních tabulí, které jsme získali díky dotaci EU peníze školám. Děti také mohou hodinu spoluvytvářet, případně hledat správné postupy a odpovědi i na internetu. Daří se nám vytvářet metodickou knihovnu, kam je možno vždy sáhnout pro potřebný materiál popř. nápad. V našem kolektivu jsem se setkala s porozuměním a s tvůrčím rozvíjením této koncepce. Kolegyně vyhledávají nové a nové nápady, navštěvují odborné semináře a vymýšlejí vlastní metodické hry a projekty.

Další důležitou oblastí je nabídka zájmových útvarů. Jestliže rodiče, kteří vesměs jezdí za prací do Prahy, nebudou moci pro své dítě zajistit vyplnění volného času na odpoledne, pak budou jistě hledat školu jinde. Chceme tedy nabízet širokou škálu kroužků. Je to důležité i z hlediska prevence proti výskytu patologických jevů. Uvědomujeme si, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Seberealizaci umožníme žákům nabídkou zájmových útvarů zaměřených různým směrem tak, aby zde našlo své uplatnění a mohlo vyniknout každé dítě.

Velký důraz klademe na vytváření kladných vztahů mezi rodinou a školou. Usilujeme o získání rodičů pro spolupráci na společných akcích. Jde zejména o společné návštěvy divadla, celoroční projekt „Táto, mámo, pojďte s námi“ – výlety rodin do okolí, při nichž probíhají různé soutěže a hry , výlety do Prahy za pověstmi, pořádání zvykoslovných akcí (Vánoce, Masopust, Velikonoce, Smrtná neděle, pálení čarodějnic). Tyto akce probíhají o víkendu a jejich smyslem je umožnit dětem trávit s rodiči volný čas bez televize, videa a počítače.

Rodiče mohou úspěchy svého potomka vidět při pořádání výstav, soutěží a veřejných vystoupení.

Zdá se, že naše koncepce a snahy se setkávají s úspěchem, což lze usuzovat i z rostoucího zájmu o přijetí do prvního ročníku. Věříme, že i tento školní rok proběhne ve znamení vzájemné spolupráce a pochopení.

Go to top