Plán práce a kontrolní činnosti ve školním roce 2021/2022

               

 

Září:

 • 2. 9. focení 1. tř., 8.00 hod.
 • 3. 9. páťáci provázejí prvňáky
 • 6. 9. zahájení činnosti kroužků, pokud není s lektory dohodnuto jinak
 • 9. 9. adaptační den, 1. roč. – preventivní program se školním psychologem
 • 13. 9. cyklovýlet 3. A
 • 14. 9. cyklovýlet 5. A
 • 15. 9. adaptační den pro 1. roč. – projekt 5. tř. pro prvňáky
 • 16. 9. adaptační den,  2. tř. – preventivní program se školním psychologem
 • 22. 9. Bezpečný pes, 1. roč. – preventivní program
 • 22. 9. Anglické divadlo – projekt pro 4. a 5. tř.
 • 23. 9. Anglické divadlo – projekt pro 2. a 3. tř.
 • 23. 9. TS 4. roč.
 • 27. 9. ředitelské volno
 • domluvit návštěvy knihovny
 • ŠD výlet do okolí školy  
 • Matematický klokan
 • 5. třída TS

 

Říjen:

 • konzultace s učitelkami MŠ – připravenost dětí do 1. třídy – učitelky 1. tř.
 • návštěva knihovny
 • 1. 10.  Drakiáda, 16.00 hod., zajišťuje ŠD, podle počasí
 • 6. 10. výlet do Prahy, 5. tř.
 • 7. 10. adaptační den, 4. A – preventivní program se školním psychologem
 • 14. 10. Toulcův dvůr, 2. A, 3.A
 • 15. 10. Besedárium – Houstone, máme problém, 4. roč.
 • 18. 10. ZOO Chuchle, 1. roč.
 • 20. 10.  Den stromů – školní a družinové projekty
 • 25. 10. – 26. 10. ředitelské volno
 • 27. a 29. 10. podzimní prázdniny
 • Logická olympiáda – M. Sasková

 

Listopad:.

 • 5. 11. Besedárium, Loutky, 1. roč.
 • 16. 11. pdg. rada
 • 18. 11. třídní schůzky v 17:30, nebo konzultace po dohodě s TU
 • 19. 11. Besedárium, Cesta za pokladem, 2. A
 • 19. 11. Besedárium, Stroj času, 5. A
 • 19. 11. Vítání zimy s lampiónovým průvodem – rozloučení s létem – všichni vyučující, koordinace L. Netopilová, J. Kreisingerová
 • vánoční focení 2. – 5. tř. (1. tř. podle zájmu)
 • Občánci Zvole – vystoupení sboru, L. Strejcová

 

Prosinec:

 • 3. 12. Mikulášská besídka 1. – 3. tř., bruslení 4. – 5. tř., všichni vyučující
 • 6. 12. program Sovy, všechny třídy
 • 20. 12. vánoční výstava, všichni vyučující
 • 20. 12. koncert v kostele, L. Strejcová, Vánoční hra v kostele  - L. Netopilová
 • 22. 12. besídky pro žáky, třídní učitelé
 • od 23. 12. vánoční prázdniny do 2. 1. 2022
 • bruslení
 • Minihokej

 

Leden:     

 • 3. 1. nástup
 • hospitace v hodinách, (vedení dokumentace, komunikace s rodiči, písemnosti, klasifikace)
 • 6. 1. Tři králové – V. Hudousek
 • 18. 1. pdg.rada
 • od 19. 1. třídní schůzky rodič – žák – učitel
 • 31. 1. – 4. vyuč. hodinu – vysvědčení, na oběd děti odcházejí podle rozvrhu
 • zajištění kroužků na II. pololetí
 • vysvědčení, kontrola dokumentace
 • matematická olympiáda 5. tř.
 • minihokej

 

Únor:

 • 4. 2. pololetní prázdniny
 • 7. – 11. 2. jarní prázdniny
 • 26. 2. Masopust, L. Strejcová, L. Netopilová
 • hospitace, kontrolní činnost
 • soutěž v rychlobruslení
 • Pythagoriáda, M. Sasková
 • Recitační soutěž

 

Březen:

 • 25. 3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky, ŠD – L. Netopilová
 • Matematický klokan, M. Sasková
 • výroba dárků pro děti k zápisu – zajišťuje ŠD
 • Hokej
 • Šplh

 

Duben:

 • 3. 4. vítání jara – vynášení Moreny,  L.Netopilová
 • 12. 4. pdg. rada
 • 13. 4. třídní schůzky v17:30 nebo konzultace po dohodě s TU
 • 14. 4. velikonoční prázdniny
 • 15. 4. Velký pátek
 • 18. 4. Velikonoční pondělí
 • 20. 4. zápis do 1. tř.
 • 22. 4. Den Země – sběr papíru
 • 29. 4. Čarodějnice v ŠD
 • vybíjená

 

Květen:

 • 1. – 6. 5.  plavecký výcvik, 2. – 4. tř.
 • Den matek -1. a 2. tř.
 • Besip
 • Focení
 • Mc Donald´s Cup
 • ŠD  výlet

 

Červen:

 • 1. 6. MDD
 • 14. 6. pdg. rada
 • 15. 6. třídní schůzky v 17:30
 • přebor školy v plavání,
 • Akademie + rozloučení páťáků
 • jednodenní školní výlety
 • cyklistický výlet
 • objednávání učebnic, pomůcek
 • 30. 6. vysvědčení
 • slavnostní zakončení školního roku

 

 •  

Go to top