Plán práce a kontrolní činnosti ve školním roce 2022/2023

Září:

 • 2. 9. páťáci provázejí prvňáky
 • 5. 9. focení 1. tř.
 • 5. 9. nábor florbal
 • 5. 9. zahájení činnosti kroužků, pokud není s lektory dohodnuto jinak
 • 10. 9. jubilanti – vystoupení sboru
 • 23. 9. kontrola dokumentace
 • 26., 27. 9. ředitelské volno
 • domluvit návštěvy knihovny
 • ŠD výlet do okolí školy
 • curling
 • adaptační hodiny se školní psycholožkou

 

Říjen:

 • konzultace s učitelkami MŠ – připravenost dětí do 1. třídy – učitelky 1. tř.
 • návštěva knihovny
 • 4. 10. Světový den zvířat, třídní projekty
 • 7. 10.  Drakiáda, 16.00 hod., zajišťuje ŠD, podle počasí
 • 20. 10.  Den stromů – školní a družinové projekty
 • 24. 10. – 25. 10. ředitelské volno
 • 26. a 27. 10. podzimní prázdniny
 • Logická olympiáda – M. Sasková
 • Divadlo K12

 

Listopad:.

 • 15. 11. pdg. rada
 • 16. 11. třídní schůzky v 17:30, nebo konzultace po dohodě s TU
 • 4. 11. Vítání zimy s lampiónovým průvodem – rozloučení s létem – všichni vyučující, koordinace L. Netopilová, J. Kreisingerová
 • 18. 11. ředitelské volno
 • vánoční focení 2. – 5. tř. (1. tř. podle zájmu)
 • hospitace ve třídách – zaměřeno na plnění osnov, formy a metody práce, atmosféru ve třídě
 • kontrola klasifikace
 • Občánci Zvole – vystoupení sboru, L. Strejcová
 • Divadlo K12

 

Prosinec:

 • 5. 12. Mikulášská besídka 1. – 3. tř., 4. – 5. tř. dle uvážení TU, všichni vyučující
 • 20. 12. vánoční výstava, všichni vyučující
 • 20. 12. koncert v kostele, L. Strejcová, Vánoční hra v kostele  - L. Netopilová
 • 22. 12. besídky pro žáky, třídní učitelé
 • od 23. 12. vánoční prázdniny do 2. 1. 2023
 • bruslení
 • Minihokej

 

Leden:     

 • 3. 1. nástup
 • 2. – 5. 1. lyžařský výcvik 4. tř.
 • Hospitace v hodinách, (vedení dokumentace, komunikace s rodiči, písemnosti, klasifikace)
 • 6. 1. Tři králové – V. Hudousek
 • 17. 1. pdg.rada
 • od 18. 1. třídní schůzky rodič – žák – učitel
 • 28. 1. Masopust, L. Strejcová, L. Netopilová
 • 31. 1. – 4. vyuč. hodina – vysvědčení, na oběd děti odcházejí podle rozvrhu
 • zajištění kroužků na II. pololetí
 • vysvědčení, kontrola dokumentace
 • matematická olympiáda 5. tř.
 • minihokej

Únor:

 • 3. 2. pololetní prázdniny
 • 13. – 17. 2. jarní prázdniny
 • hospitace, kontrolní činnost
 • soutěž v rychlobruslení
 • Pythagoriáda, M. Sasková
 • Recitační soutěž

 

Březen:

 • 23. 3. setkání zaměstnanců ke Dni učitelů
 • 24. 3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky, ŠD – L. Netopilová
 • 26. 3. vítání jara – vynášení Moreny,  L. Netopilová
 • Matematický klokan, M. Sasková
 • výroba dárků pro děti k zápisu – zajišťuje ŠD
 • Hokej
 • Šplh

 

Duben:

 • 6. 4. velikonoční prázdniny
 • 7. 4. Velký pátek
 • 10. 4. Velikonoční pondělí
 • 11. 4. pdg. rada
 • 12. 4. třídní schůzky v17:30 nebo konzultace po dohodě s TU
 • 19. 4. zápis do 1. tř.
 • 22. 4. Den Země – třídní projekty
 • 28. 4. Čarodějnice v ŠD
 • vybíjená

 

 

Květen:

 • Den matek -1. a 2. tř.
 • Besip
 • Focení
 • ŠD  výlet

 

Červen:

 • 5. – 9. 6.  plavecký výcvik, 3. – 4. tř.
 • 13. 6. pdg. rada
 • 14. 6. třídní schůzky v 17:30
 • přebor školy v plavání,
 • Akademie + rozloučení páťáků
 • jednodenní školní výlety
 • cyklistický výlet
 • objednávání učebnic, pomůcek
 • 30. 6. vysvědčení, kontrola dokumentace
 • slavnostní zakončení školního roku
 • příprava budovy na prázdniny

 

 •  

Go to top