Přihlášení

Škola v přírodě 3. – 7. 6. 2019.

Celková cena 3 290,-. V ceně není zahrnuto pojištění dítěte, ani pojištění zájezdu.

Penzion u Vaňáčů, Štědronín. Odkaz na ubytování: http://www.penzion-uvanacu.cz/

Akce

od 22.10.2018 - počítám Z - zapomenutí (prosím o důslednou kontrolu při přípravě na vyučování)

v pondělí - Prv,  AJ - fotografii rodiny (kdo nepřinesl minulý týden)

během týdne      - Čj - budu zkoušet PL (slova na ou, au)

Uvolňovací cviky (fial. PS) - už nebudeme potřebovat, ať si ho děti nechají doma

v týdnu 4. - 8.3. - recitační soutěž třídy - každý se naučí nazpaměť libovolnou básničku o 2 slokách (i s autorem)

 

MOŽNÉ www STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ:

www.skolakov.eu
http://www.jak-spravne-psat.cz/
matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/ diagnostika čtení a následné procvičování čtení zábavnou formou

http://www.ctenipomaha.cz/ seznam doporučené literatury pro děti, navíc za každou přečtenou knížku a správně vyplněný test získáváte 50 Kč na charitu podle vašeho výběru.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

 

 

Ráda bych Vám chtěla sdělit pár informací a zároveň Vás

poprosit o několik maličkostí:

    V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit!

 • Nepřítomnost žáka je třeba nejpozději do 2. dne omluvit (ústně, e-mail, SMS). V notýsku má omluvenku zapsanou hned první den při příchodu po nemoci do školy.
 • (MPP  a PSŽA - písemně, M - něco písemně, něco ústně)
 • POZOR NA VÝSLOVNOST! VŠE SPRÁVNĚ VYSLOVUJEME!
 • Dom. úkoly, prosím, podepisujte (stačí i parafa)
 • Denně nahlas čtěte opět aspoň 5-10 minut (budeme mít čtecí list k zapisování - nepíšeme jako úkol do úkolníčku!)
 • Povídejte si s dětmi o dění ve škole, v kroužcích.... - rozvíjí se tím slovní zásoba
 • Dále potřebuji, aby děti měly v penále ořezané tužky a pastelky (nejen ty základní - i oranžovou, růžovou, fialovou, bílou)

 • Prosím, abyste svým dětem důvěřovali a nechali je vypracovat úkoly podle jejich přání. Často jim vysvětlím úkol jinak, než je původní zadání, které Vy jim přečtete!
 • Kontrolujte společně úkolníček a nechte děti, aby Vám zkusily říci, co si zapsaly.
 • Všechny zápisy ve velkém notýsku a úkoly, prosím, podepisujte či parafujte.
 • Děkuji za spolupráci.

 

 

TV - při nedeštivém počasí budeme chodit ven - je potřeba vhodné oblečení - teplé bundy a kalhoty, ponožky, čepice a rukavice. Do skříňky náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky, rukavice, triko a tepláky. Chodíme ven i mimo TV, třeba při prvouce, Vv, Pč!

 

 

Klub mladých čtenářů (KMČ)  

objednávky z katalogu

                                        Knížata a Grada - do úterý 19.2.2019

 

Zkratky:

PS – pracovní sešit      M – matematika        s. - strana            PL – pracovní list        Pís – písanka (malý sešit A5)

ČT – čtení                    Ps - psaní                Z - zapomenutí     ČL - čtenářský list se sovičkou               D -diktát

SP - samostatná práce             P - pětiminutovky                      O - opis               P - přepis                SLAB - slabikář

UC - uvolňovací cviky (fial.sešit)            Prv - prvouka                PSŽA - prac.sešit z živé abecedy        ŽA - živá abeceda

B - básnička                S - skládání           

 

 

 

Týdenní plán 

18. - 22.2.2019

 

ČJ       -  Rozdělování slov na slabiky, vypravování, zážitkové čtení, vytváření dovednosti klást otázky, rozpočítadla, artikulační cvičení
           - rozlišení krátké a dlouhé slabiky
           - čtení slov typu les, pes, mol..... a kámen, jelen, pátek.... - procvičování

           - čtení slov s ou, au (PL) -  během týdne dozkouším. kdo ještě nebyl

           - Hlásky a  písmena H, h, Š, š  Slabiky, slova a jednoduché věty. Pozorné čtení.
           -  Psaní - k, r, správné psaní diakrit. a interpunk. znamének, opis, přepis
           Pís. č. 2  s.  10 - 12 + PL      SLAB - s. 51 - 56, 30 (slova s písmenem š), 32 (č. 6  pod čarou)

       -  Sčítání a  odčítání v oboru čísel  do 10 - procvičování

           -  Čísla 11 - 20, přidávání po jedné

            - sčítání více sčítanců

            - geom. tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
            - Slovní úlohy, číselná osa, rozklad čísla.
            PS č. 2 - s. 32    PS č. 3 - s. 1 - 2
           
ČaS      - Hodiny (celá, půl), týden, měsíce, část dne-  opakování

             - Moje rodina, můj domov
         PS -  bude zůstávat většinou ve škole   s.  - 44

             

Aj     - Upevňování učiva:  test - čísla

         - Zákl. fráze - představování (Hello! Good bye!Bye bye! What´s your name? My name is ....How are you today? I´m fine, happy, sad, sleepy, scared. Thank you.)

         - Barvy (red, yellow, green, blue, orange, white, black, brown, pink, purple, grey)

         - Domácí zvířata (dog, cat, pig, cow, rabbit, horse, hen, goat, sheep, duck, goose, donky) + písnička  Baa baa black sheep

          - Čisla 1 - 10 - procvičování, How are you? How old is he/she?

          - Hračky ( doll, ball, kite, car, teddy), I have got.....    , píseň Happy birthday to you

          - spojka and,  It is......, 

         - Jídlo a pití (water, milk, chocolate, pizza, toast, icecream, water melon, apple, banana, youghurt, spaghetti), I like,,,,,   I don´t like...... 

                                  big and little (small)         - 

         - členové rodiny (Mummy, Daddy, sister, brother,baby, Grandma, Grandpa, uncle, auntie)

         - Moje rodina (My Family)

         - Nové učivo: exotická zvířata ( tiger, lion, hyppo, elephant, monkey, panda, giraffe, zebra)

                                   píseň Five little monkey , sčítání a odčítání čísel - plus, mines

         
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 ("What´s your name?" - písnička)

http://www.youtube.com/watch?v=zjik9U_Qo  (The Rainbow Song - písnička k procvičování barev)

https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM (Příběhy dráčka Gogo - What´s your name?)

https://www.youtube.com/watch?v=N057-dsnxlc ((Příběhy dráčka Gogo - procvičování barev)

https://www.youtube.com/watch?v=kR6Qcqx2fJE How are you today? - příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI - How are you today?

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM ( Hello how are you - písnička)

https://www.youtube.com/watch?v=6RmzV9QgnlQ  Baa baa black sheep

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA   čísla

https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4        https://www.youtube.com/watch?v=urxoXSbcsmo   zvířata

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA    číslice

 https://www.youtube.com/watch?v=6xzHDg1445M&index=8&list=PLta2xE-Usvl-ua1eEk9XnDW1ajvBpZ1f1   How old are you? (dráček Gogo)

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  Nálada

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E&t=92s      https://www.youtube.com/watch?v=BoJBeGUHGv8  Hračky

 https://www.youtube.com/watch?v=bl1OKYEm1yo  Zoo

https://www.youtube.com/watch?v=wRimTbreTSE    píseň  Happy birthday

https://www.youtube.com/watch?v=saDkICxEdgY (Hello, hello, can you clap your hands)

http://www.youtube.com/watch?v=7LvhiPdCpuc ("10 little Indians" - písnička)

https://www.youtube.com/watch?v=05hJ0BJfNQw (Prasátko Pepa - čísla)

 https://www.youtube.com/watch?v=PhBjoOCkDoY (Yummy, Food - příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk (Do you like....? - písnička)

https://www.youtube.com/watch?v=aT9tORbbvsI (Do you like...? - příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=4qbRP29MXRw (big x little) příběh

I like https://www.youtube.com/watch?v=ZdqTqWs34bs   - dráček Gogo  (What do you like?)

https://www.youtube.com/watch?v=Jjmv2_fY2DI   - dráček Gogo  (Do you like .....,)

https://www.youtube.com/watch?v=Jjmv2_fY2DI    Steve and Magie  (I like .....)

http://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8   song The Finger Family

https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM   -  We Are Family Song

https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs   - Like, Don´t like (příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=aT9tORbbvsI   - I like...   (příběh) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8lPady9HpY (Five little monkeys)

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA   - čísla (song)

http://www.youtube.com/watch?v=diMJIlv-4N0   čísla 1  - 10  (song)

https://www.youtube.com/watch?v=kNJSKhIT4U4   - sčítání a odčítání čísel (song)

 

 

AKCE A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ÚNOR

25. 2. – 3. 3. – Jarní prázdniny

BŘEZEN

22. 3. – Den otevřených dveří

DUBEN

7. 4. – vítání jara ve Zvoli

třídní schůzky

16. 4. – sběr papíru (17. 4. ráno)

18. 4. – Velikonoční prázdniny

26.4. - Kouzelník

KVĚTEN

 2. 5. – 3. 5. – Ředitelské volno

 6. 5. – 7. 5. – Ředitelské volno

ČERVEN

třídní schůzky

3. - 7.6. škola v přírodě

28. 6. – konec vyučování, předání vysvědčení (vyučování začne v pondělí 2. září 2019)

Go to top