Přihlášení

Škola v přírodě 3. – 7. 6. 2019.

Celková cena 3 290,-. V ceně není zahrnuto pojištění dítěte, ani pojištění zájezdu.

Penzion u Vaňáčů, Štědronín. Odkaz na ubytování: http://www.penzion-uvanacu.cz/

Škola v přírodě - do konce dubna prosím uhraďte na sekundární účet 1 800,-.

Sekundární účet (platba družiny – SS 2, různé jiné akce – SS 5): 2901513531/2010 

Sběr papíru – !změna termínu! – sběr papíru se bude konat 24. 4. ráno (případně 23. 4. večer). 

 

OMLUVENKY

Nepřítomnost žáka je třeba omluvit v ten den (ústně, e-mail, SMS). (Jídelnu je třeba odhlásit prostřednictvím sms do 7:00 na tel.: 722 729 208).

V notýsku musí mít žák omluvenku zapsanou hned první den při příchodu po nemoci do školy.

V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit.

Akce

24.4. - na Vv -  klacík  (na koště) a kousky látky na čarodějnici

26.4. - kouzelník - (akce ve Zvoli, sraz v Ohrobci na 1. vyuč. h.) - ve dnech 23. - 25.4. - vybírám 40,-

24. 4. ráno (případně 23. 4. večer) - sběr papíru - před školou ve Zvoli

10.5. - pátek na Pč - vylisované luční nebo drobnější kytičky ( 4 - 5 ks) - asi kolem 8 cm velké + barevné obrázky květů z časopisů (vel, kolem 5 cm)- 5 - 6 kousků

 

MOŽNÉ www STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ:

www.skolakov.eu
http://www.jak-spravne-psat.cz/
matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/ diagnostika čtení a následné procvičování čtení zábavnou formou

http://www.ctenipomaha.cz/ seznam doporučené literatury pro děti, navíc za každou přečtenou knížku a správně vyplněný test získáváte 50 Kč na charitu podle vašeho výběru.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

 

 

Ráda bych Vám chtěla sdělit pár informací a zároveň Vás

poprosit o několik maličkostí:

    V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit!

 • Nepřítomnost žáka je třeba nejpozději (akutní případ) do 2. dne omluvit (ústně, e-mail, SMS). V notýsku má omluvenku zapsanou hned první den při příchodu po nemoci do školy.
 • (MPP  a PSŽA - písemně, M - něco písemně, něco ústně)
 • POZOR NA VÝSLOVNOST! VŠE SPRÁVNĚ VYSLOVUJEME!
 • Dom. úkoly, prosím, podepisujte (stačí i parafa)
 • Denně nahlas čtěte opět aspoň 5-10 minut (budeme mít čtecí list k zapisování - nepíšeme jako úkol do úkolníčku!)
 • Povídejte si s dětmi o dění ve škole, v kroužcích.... - rozvíjí se tím slovní zásoba
 • Dále potřebuji, aby děti měly v penále ořezané tužky a pastelky (nejen ty základní - i oranžovou, růžovou, fialovou, bílou)

 • Prosím, abyste svým dětem důvěřovali a nechali je vypracovat úkoly podle jejich přání. Často jim vysvětlím úkol jinak, než je původní zadání, které Vy jim přečtete!
 • Kontrolujte společně úkolníček a nechte děti, aby Vám zkusily říci, co si zapsaly.
 • Všechny zápisy ve velkém notýsku  prosím, podepisujte či parafujte - aspoň 1x týdně
 • Děkuji za spolupráci.

 

 

TV - při nedeštivém počasí budeme chodit ven - je potřeba vhodné oblečení - teplé bundy a kalhoty, ponožky, čepice a rukavice. Do skříňky náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky, rukavice, triko a tepláky. Chodíme ven i mimo TV, třeba při prvouce, Vv, Pč!

 

 

Klub mladých čtenářů (KMČ)  

objednávky z katalogu MF a Knížata - do úterý 23.4.2019

                                        

 

Zkratky:

PS – pracovní sešit      M – matematika        s. - strana            PL – pracovní list        Pís – písanka (malý sešit A5)

ČT – čtení                    Ps - psaní                Z - zapomenutí     ČL - čtenářský list se sovičkou               D -diktát

SP - samostatná práce             P - pětiminutovky                      O - opis               P - přepis                SLAB - slabikář

UC - uvolňovací cviky (fial.sešit)            Prv - prvouka                PSŽA - prac.sešit z živé abecedy        ŽA - živá abeceda

B - básnička                S - skládání           

 

 

 

Týdenní plán 

23. -26.4.2019

 

ČJ       -  Rozdělování slov na slabiky, vypravování, zážitkové čtení
           - rozlišení krátké a dlouhé slabiky
           - čtení slov typu  klec, sláva.... - PL - 15 sloupečků  (dozkoušení)

           - čtení slov se slabikotvorným r, l

           - věty (velké písmeno na začátku, mezery mezi slovy, na konci . ? !) - opakování

          - Hlásky a  písmena  F, f. Ch, ch.  Slabiky, slova a  věty. Pozorné čtení. Jednoduchý popis. Pojmenování předmětů a jejich vlastností.
           -  Psaní - L, c, C,  správné psaní diakrit. a interpunk. znamének, opis, přepis slov a vět.
          Pís. č. 3 - s. 5- 7,    SLAB - s. 64 (slova se slabikotvorným r, l), s.67 (slova s písmenem ch), 98 - 101

       -  Sčítání a  odčítání v oboru čísel  do 10 a do 20  (10 + 7, 15 - 5, 11 + 2, 17 - 3, 20 - 4)- opakování

           -  názorná příprava na sčítání čísel v oboru do 20 s přechodem přes 10

            - vztahy o několik méně, o několik více

            - sčítání více sčítanců

            - metr, litr, kilogram - opakování
            - Slovní úlohy, číselná osa
            PS č. 3 - s. 31,32  PS č. 4 - s. 1 - 2
           
ČaS      - Zelenina na jaře

             - Květiny na jaře (pampeliška, krokus, blatouch, hyacint, jaterník, narcis, fialka, sněženka, bledule, sedmikráska, prvosenka, konvalinka, podběl, tulipán) od  15.4. průběžné zkoušení

         PS -  bude zůstávat většinou ve škole   s.  - 59

             

Aj     - Upevňování učiva: 

         - Zákl. fráze - představování (Hello! Good bye!Bye bye! What´s your name? My name is ....How are you today? I´m fine, happy, sad, sleepy, scared. Thank you.)

         - Barvy (red, yellow, green, blue, orange, white, black, brown, pink, purple, grey)

         - Domácí zvířata (dog, cat, pig, cow, rabbit, horse, hen, goat, sheep, duck, goose, donky) + písnička  Baa baa black sheep

          - Čisla 1 - 10 - procvičování, How are you? How old is he/she?

          - Hračky ( doll, ball, kite, car, teddy), I have got.....    , píseň Happy birthday to you

          - spojka and,  It is......, 

         - Jídlo a pití (water, milk, chocolate, pizza, toast, icecream, water melon, apple, banana, youghurt, spaghetti), I like,,,,,   I don´t like...... 

                                  big and little (small)         - 

         - členové rodiny (Mummy, Daddy, sister, brother,baby, Grandma, Grandpa, uncle, auntie)

         - Moje rodina (My Family)

        - Farm and ZOO animals ( tiger, lion, hyppo, elephant, monkey, panda, giraffe, zebra, snake, turtle, parrot, crocodile), tvoření vět (The elephant is big and the cat is                small.)

        - sčítání a odčítání čísel - plus, mines

        - Walking in the jungle

        - oblečení (T-shirt, jeans, cap, dress, sweater, jacket, shoes), I´m wearing......... She/ He is wearing......

         - Nové učivo:   Upevňování slovní zásoby

                                

 https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 ("What´s your name?" - písnička)

http://www.youtube.com/watch?v=zjik9U_Qo  (The Rainbow Song - písnička k procvičování barev)

https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM (Příběhy dráčka Gogo - What´s your name?)

https://www.youtube.com/watch?v=N057-dsnxlc ((Příběhy dráčka Gogo - procvičování barev)

https://www.youtube.com/watch?v=kR6Qcqx2fJE How are you today? - příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI - How are you today?

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM ( Hello how are you - písnička)

https://www.youtube.com/watch?v=6RmzV9QgnlQ  Baa baa black sheep

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA   čísla

https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4        https://www.youtube.com/watch?v=urxoXSbcsmo   zvířata

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA    číslice

 https://www.youtube.com/watch?v=6xzHDg1445M&index=8&list=PLta2xE-Usvl-ua1eEk9XnDW1ajvBpZ1f1   How old are you? (dráček Gogo)

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  Nálada

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E&t=92s      https://www.youtube.com/watch?v=BoJBeGUHGv8  Hračky

 https://www.youtube.com/watch?v=bl1OKYEm1yo  Zoo

https://www.youtube.com/watch?v=wRimTbreTSE    píseň  Happy birthday

https://www.youtube.com/watch?v=saDkICxEdgY (Hello, hello, can you clap your hands)

http://www.youtube.com/watch?v=7LvhiPdCpuc ("10 little Indians" - písnička)

https://www.youtube.com/watch?v=05hJ0BJfNQw (Prasátko Pepa - čísla)

 https://www.youtube.com/watch?v=PhBjoOCkDoY (Yummy, Food - příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk (Do you like....? - písnička)

https://www.youtube.com/watch?v=aT9tORbbvsI (Do you like...? - příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=4qbRP29MXRw (big x little) příběh

I like https://www.youtube.com/watch?v=ZdqTqWs34bs   - dráček Gogo  (What do you like?)

https://www.youtube.com/watch?v=Jjmv2_fY2DI   - dráček Gogo  (Do you like .....,)

https://www.youtube.com/watch?v=Jjmv2_fY2DI    Steve and Magie  (I like .....)

http://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8   song The Finger Family

https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM   -  We Are Family Song

https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs   - Like, Don´t like (příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=aT9tORbbvsI   - I like...   (příběh) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8lPady9HpY (Five little monkeys)

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA   - čísla (song)

http://www.youtube.com/watch?v=diMJIlv-4N0   čísla 1  - 10  (song)

https://www.youtube.com/watch?v=kNJSKhIT4U4   - sčítání a odčítání čísel (song)

https://www.youtube.com/watch?v=df9JRoA9jko (Johny, Johny,...) písnička

https://www.youtube.com/watch?v=bTlB7GyDKWM (At the ZOO) video

https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g (Bingo the dog) písnička

https://www.youtube.com/watch?v=8f1GcEbBjhM (Clothes song) písnička

https://www.youtube.com/watch?v=kqLHjcUTQ7k  - clothes for kids (Steve and Maggie)

 https://www.youtube.com/watch?v=6in9pefUExE (Walking in the jungle) písnička

https://www.youtube.com/watch?v=GntIzEcb6Ks   - Maggie´s Birthday

https://www.youtube.com/watch?v=mjlF3OJNGK8   - I like oranges

 

 

AKCE A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

DUBEN

24. 4. – sběr papíru (23. 4. večer)

26.4. - Kouzelník (40,-)

KVĚTEN

 2. 5. – 3. 5. – Ředitelské volno

 6. 5. – 7. 5. – Ředitelské volno

13.5. - matematika s piráty (sraz i akce ve Zvoli)

24.5. - fotografování celé třídy i skupin

ČERVEN

třídní schůzky

3. - 7.6. škola v přírodě

pasování na čtenáře

28. 6. – konec vyučování, předání vysvědčení (vyučování začne v pondělí 2. září 2019)

Go to top