Přihlášení

Plán práce ve školním roce 2018/2019

 

Září:

 • 3. 9. třídní schůzky 1. třídy a 3. B 18. hod., třídní učitelé
 • 4. 9. focení 1. tř., 8.00 Ohrobec, pak Zvole
 • 7. 9. páťáci učí prvňáky
 • 9. – 12. 9. 3. A výlet
 • 10. 9. zahájení činnosti kroužků, pokud není s lektory dohodnuto jinak
 • 17. 9. zahájení plaveckého kurzu, P. Jandová, J. Krupičková, M. Sasková, V. Kučová
 • 27. 9. 4. A, B Staré Hrady, třídní učitelé
 • ŠD výlet do okolí školy  

 

Říjen:

 • konzultace s učitelkami MŠ – připravenost dětí do 1. třídy – učitelky 1. tř.
 • návštěva knihovny
 • 1. 10. 2. A, B divadlo Gong Malá čarodejnice, třídní učitelé
 • 1. 10. 3. – 5. tř. anglické divadlo, E. Vařenková, třídní učitelé
 • 3. 10. 4. A, B divadlo Gong, Lakomá Barka, třídní učitelé
 • 5. 10. 4. A natáčení dokumentu
 • 16. 10. 1. třídy divadlo Gong, Kubula a Kuba Kubikula
 • 18. 10. florbal, výběr ze tříd, V. Kučová
 • 19. 10. Drakiáda, 16.00 hod., zajišťuje ŠD
 • 19. 10. Den stromů – školní a družinové projekty
 • 25. 10. Karavana, od 2. třídy, třídní učitelé
 • 26. 10. 3.A, B Toulcův dvůr, třídní učitelé
 • 29. a 30. 10. podzimní prázdniny
 • Logická olympiáda – M. Sasková

 

Listopad:.

 • Planetárium – Vesmír, 4., 5. tř.
 • 1. 11. 4. A, B divadlo Gong, Záhada hlavolamu, třídní učitelé
 • 9. 11. Vítání zimy s lampiónovým průvodem – rozloučení s létem – všichni vyučující, koordinace L. Netopilová, J. Kreisingerová
 • 16. 11. 4. A Národní muzeum, H. Špinarová
 • 19. 11. pdg. rada
 • 20. 11. třídní schůzky v 17:30, nebo konzultace po dohodě s TU
 • 23. 11. 3.A, B divadlo Gong, Lakomá Barka, třídní učitelé
 • 28. 11. ukončení plaveckého kurzu
 • 29. 11. 1. třídy, Pěnkavův dvůr, třídní učitelé
 • 30. 11. vánoční focení 2. – 5. tř. (1. tř. podle zájmu)
 • Občánci a Jubilanti Zvole – vystoupení sboru, L. Strejcová
 • Muzeum policie

 

Prosinec:

 • 3. 12. zahájení výuky podle normálního rozvrhu
 • 5. 12. Mikulášská besídka 1. – 3. tř., výlet do Šestajovic 4. – 5. tř., všichni vyučující
 • 10. 12. 2. B, 3. B, Pěnkavův dvůr, třídní učitelé
 • 19. 12. vánoční výstava, všichni vyučující
 • 19. 12. koncert v kostele, L. Strejcová, Vánoční hra v kostele  - L. Netopilová
 • 21. 12. besídky pro žáky, třídní učitelé
 • od 22. 12. vánoční prázdniny do 2. 1. 2019
 • bruslení
 • Minihokej

 

Leden:

 • 3. 1. nástup
 • 6. 1. Tři králové – V. Hudousek
 • ozdravný pobyt na horách 2. tř.
 • 14. 1. pdg.rada
 • od 15. 1. třídní schůzky rodič – žák – učitel
 • 17. 1. 1. tř. Toulcův dvůr, třídní učitelé
 • 21. 1. 2 A, B divadlo Gong, Záhada hlavolamu, třídní učitelé
 • 23. 1. 4. A, B, Toulcův dvůr
 • 24. 1. 4. A, B, Mořský svět, třídní učitelé
 • 25. 1. všechny třídy, přednáška ORNITA
 • 31. 1. všechny třídy, hudební pořad Pavel Hrabě v Polydomě
 • 31. 1. – 4. vyuč. hodinu – vysvědčení, na oběd děti odcházejí podle rozvrhu
 • matematická olympiáda 5. tř.
 • minihokej

 

Únor:

 • 1. 2. pololetní prázdniny
 • soutěž v rychlobruslení
 • 16. 2. Masopust, L. Strejcová, L. Netopilová
 • 25. – 3. 3. jarní prázdniny
 • Pythagoriáda, M. Sasková
 • Divadelní představení pro rodiče s dětmi
 • Piráti matematiky 1. – 2. tř.
 • Recitační soutěž

 

Březen:

 • 22. 3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky, ŠD – L. Netopilová, Landová, Holečková
 • 22. 3. Matematický klokan, M. Sasková
 • výroba dárků pro děti k zápisu – zajišťuje ŠD
 • Hokej
 • Šplh

 

Duben:

 • 7. 4. vítání jara – vynášení Moreny, L.Netopilová
 • 8. 4. pdg. rada
 • 9. 4. třídní schůzky v17:30 nebo konzultace po dohodě s TU
 • 9. 4. přebor ve vybíjené, smíšená družstva, V. Kučová
 • 10. 4. zápis do 1. tř., všichni učitelé
 • 16. a 17. 4. Mc Donald´s Cup, V. Kučová
 • 16. a 17. sběr papíru ke Dni Země, všichni vyučující
 • 18. 4. velikonoční prázdniny
 • 19. 4. Velký pátek
 • 22. 4. Velikonoční pondělí
 • 26. 4. všechny třídy, Kouzelnické  představení Kellner, třídní učitelé
 • Čarodějnice v ŠD
 • vybíjená

 

Květen:

 • 2. a 3., 6. a 7. ředitelské dny
 • návštěva předškoláků ve škole
 • Den matek -1. a 2. tř., třídní učitelé
 • 13. 5. 1. tř. Besedárium, třídní učitelé
 • 16. 5. 3. tř. Besedárium, třídní učitelé
 • 27. – 31. 5. 2. A ŠvP, Sasková, Bartlová
 • 30. 5. 1., 2. B Drumbeny, třídní učitelé
 • Besip
 • Focení
 • ŠD  výlet

 

Červen:

 • 1. 6. MDD ve spolupráci s OÚ – soutěže, hry, „Začarovaný les. L. Netopilová
 • 3. – 7. 6. ostatní třídy ŠvP, třídní učitelé
 • 10. 6. pdg. rada
 • 11. 6. třídní schůzky v 17:30
 • přebor školy v plavání,
 • Akademie + rozloučení páťáků
 • jednodenní školní výlety
 • cyklistický výlet
 • 28. 6. vysvědčení
 • slavnostní zakončení školního roku

 

 

Go to top