Družina o kapacitě 90 žáků je využívána třemi ročníky. Žáky 4. tř. přijímáme ve výjimečných případech vzhledem k naplněnosti oddělení mladšími dětmi. Na začátku školního roku je účast v ŠD projednávána s rodiči individuálně. Dvě oddělení družiny jsou umístěna v tzv. polyfunkčním domě na adrese J. Štulíka 13., jedno oddělení zůstává ve škole, v učebně 3.B.

Ranní družina je otevřena od 6.30 hod. pro všechny žáky, ať jsou do odpolední družiny přihlášeni, či nikoli. Končí v 7.45, kdy je vychovatelka odvádí do školy.

Odpolední družina: Paní vychovatelky přicházejí v 11.30. a čekají na děti, které končí v 11.40. Jedna vykonává dozor nad žáky, kteří odcházejí po obědě, a to v šatně. (viz Rozvrh pracovní doby a dozorů), druhá před jídelnou.

Žáci odcházejí po skončení vyučování i s aktovkami k jídelně. Jakmile se naobědvají, odcházejí do šatny, kde se shromažďují a připravují na odchod do družiny, případně domů. To samé platí pro žáky, kteří měli vyučování 5 hodin. Žáci, kteří odcházejí výjimečně hned po obědě, musejí mít písemnou omluvenku s podpisem zákonného zástupce a datem, na které omluvenka platí. Pokud se tak děje pravidelně, je to uvedeno v zápisním lístku.

Družina odchází ven ve 13.15 po odchodu a odjezdu prvních dětí. Přichází v 15.00 hod. Mezi touto dobou nelze děti ve škole vyzvednout. Odchody dětí na kroužky se řídí rozpisem, viz výše.

Družina plní během roku naplánované akce – viz celoroční plán činností. V jejím rámci se také odehrávají některé kroužky: výtvarný kroužek, flétna, keramika.

Družina končí v 17.00. Od 17.00 se jedná o placené hlídání dětí za poplatek 200,- Kč za každou započatou hodinu.

Žák je do družiny zapsán v okamžiku odevzdání řádně vyplněné přihlášky. Úplata za ŠD I. pol. je splatná 30. 9. a za II. pol. 28. 2. 

 

DSC 0003

 

DSC 0007

 DSC 0010

 DSC 0013

DSC 0011DSC 0016DSC 0019Den dětíDSC 0026DSC 0028DSC 0030DSC 0033DSC 0035DSC 0037DSC 0039DSC 0041

Go to top