Bankovní spojení

Věnujte prosím pozornost správnému uvedení variabilního i specifického symbolu. Do poznámky vždy uvádějte jméno dítěte.

 

Platby za školní družinu provádějte bezhotovostně na sekundární účet školy: 2901513531/2010

Specifický symbol: 2

Poznámka: jméno dítěte

Variabilní symbol: žádný

 

Platba za družinu je 1000,- Kč za pololetí (na základě SM 09/2019 schválené pedagogickou radou ze dne 29. 8. 2019)

 

 

Go to top