Název projektu:       ZŠ Zvole

Reg. č.:                   CZ.02.02.XX/00/22_002/0006126

Operační program:  Operační program Jan Amos Komenský

Výzva:                     02_22_022 Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Doba realizace:         1. 6. 2023 – 31. 12. 2025

Výše schválené dotace:   902245 Kč

 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Go to top