Bankovní spojení

Věnujte prosím pozornost správnému uvedení variabilního i specifického symbolu. Do poznámky vždy uvádějte jméno dítěte.

 

Sekundární účet: 2901513531/2010

Specifický symbol: 2 – družina

Specifický symbol: 5 – ostatní (školy v přírodě, akce, výlety)

 

Platby školní družina:

Číslo účtu: 2901513531/2010

Poznámka: Jméno žáka

Specifický symbol: 2

Částka: 1000,- Kč/pololetí

Ranní družina se neplatí.

 

Platby ostatní

Číslo účtu: 2901513531/2010

Poznámka: Jméno žáka, třída, akce

Specifický symbol: 5

Go to top