Základní škola Zvole, příspěvková organizace

se sídlem J.Štulíka 39, Zvole

ORGANIZAČNÍ ŘÁD   ŠKOLY

část: 11/2010 Akce konané mimo školu

Č.j.:

   11 /2010

Vypracoval:

Mgr. Lucie Strejcová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Lucie Strejcová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

27.8. 2010

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2010

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2010

Změny ve směrnici jsou prováděny formou   číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

  1. Akce konané mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělání, se řídí zejména odstavcem § 3 vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), novelou 57/2010 Sb., vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
     
  2. Na základě ustanovení odst. 2, § 3 vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání v platném znění stanovuji výjimku z maximálního počtu 25 žáků na jednoho pedagogického pracovníka

    a) pro vycházky do okolí školy a přesun na hřiště. Výjimka je udělena do maximálního počtu 30 žáků na jednoho pedagogického pracovníka.
    b) pro návštěvy kulturních a jiných akcí v případě, že se pedagog se žáky přemisťuje autobusem až na místo akce.
  1. Výjimka je udělena do maximálního počtu 30 žáků na jednoho pedagogického pracovníka.

 Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy a osoby činné v dohledu nad žáky při akcích školy.

 

Ve Zvoli dne   27. 8. 2010                                              Mgr. Lucie Strejcová

Go to top