Název projektu:       SouLAD ve Zvolské MŠ a ZŠ

Reg. č.:                   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003883

Operační program:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:             PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva:                     02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Doba realizace:         1. 9. 2017 – 30. 6. 2019

Výše schválené dotace:   916 455 Kč

 

V rámci této výzvy se projekt zaměřil na více aktivit v rámci mateřské i základní školy s cílem zejména personálně posílit odborné zázemí školy a školky pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a podpořit osobnostní profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání. Projekt obsahoval tyto aktivity:

  • Po dobu 18 měsíců byl z projektu hrazen na poloviční úvazek školní asistent pro MŠ, který zejména v dopoledních hodinách pomáhal učitelkám mateřské školy při práci s dětmi.
  • Učitelky MŠ prošly sérií kurzů zaměřených na nácvik matematické a čtenářské pregramotnosti.
  • Učitelky MŠ měly možnost sdílet zkušenosti s pedagogy z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
  • Jedna učitelka MŠ absolvovala kurz prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.
  • Po dobu 2 let byl hrazen na poloviční úvazek školní asistent pro ZŠ, který v dopoledních hodinách pomáhal učitelkám základní školy při práci se žáky.
  • Z projektu byl financován klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ k posílení logického myšlení.
  • Díky projektu probíhalo doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

 

Go to top