Název projektu:            SouLAD ve Zvolské ZŠ

Reg. č.:                         CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019482

Operační program:       Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva:                          Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Doba realizace:             1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Výše schválené dotace: 400 764,- Kč

 

V rámci této výzvy se projekt zaměří na dvě aktivity pro základní školu s cílem rozvinout kompetence pedagogů v oblasti plánování a řízení projektové výuky a personálně posílit odborné zázemí školy pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

  • Po dobu 2 let bude na snížený úvazek zajištěna školní asistentka pro ZŠ, jejímž úkolem bude poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem a pomoci pedagogickým pracovníkům při administrativní a organizační činnosti.
  • V rámci projektového dne bude ve spolupráci s odborníkem z praxe připraven projekt zaměřený na aktivizační metody výuky, kooperativní učení, rozvoj kritického myšlení a praktickou využitelnost poznatků a dovedností.

Go to top